1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Shondo thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trên cơ sở Quý Khách hàng tự khai báo thông tin nhằm đăng ký tài khoản hoặc mua sản phẩm trực tuyến trên website shondo.vn. Tùy từng thời điểm cụ thể, thông tin thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Đăng ký tài khoản: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, email
 • Mua hàng trực tiếp không thông qua tài khoản: Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website shondo.vn, shondo chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ

Shondo thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách hàng nhằm mục đích:

 • Cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng cho Quý Khách hàng;
 • Liên hệ, xác nhận thông tin đơn đặt hàng và vận chuyển sản phẩm đến Quý Khách hàng;
 • Liên lạc, hỗ trợ Quý Khách hàng trong các trường hợp Quý Khách hàng khiếu nại, đổi trả hoặc bảo hành sản phẩm;
 • Trả lời câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin theo yêu cầu của Quý khách hàng;
 • Gửi đến Quý Khách hàng những thông tin khuyến mãi, ưu đãi, tri ân.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Shondo chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích quy định tại Mục 1 hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của Quý Khách hàng.
 • Shondo sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng để gửi quảng cáo, giới thiệu dịch vụ và các thông tin có tính thương mại khác khi chưa được Quý Khách hàng chấp thuận.
 • Quý Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Shondo có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin Quý Khách hàng theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật. Shondo sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin trong trường hợp này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của shondo cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ chính Quý Khách hàng theo các phương thức liên lạc được thể hiện trên website shondo.vn hoặc các trường hợp khác theo quy định của chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Thông tin cá nhân của Quý Khách hàng có thể bị tiết lộ trong những trường hợp sau:

 • Để vận chuyển hàng hóa đến Quý Khách hàng và/hoặc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn đặt hàng.
 • Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Để bảo vệ shondo và các bên thứ ba khác: shondo chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của Quý Khách hàng và các bên thứ ba khác.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, SHONDO sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của Quý Khách hàng. 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu Quý Khách hàng có bất cứ câu hỏi nào về chính sách này, Quý Khách hàng có thể liên hệ với shondo theo thông tin dưới đây:

 • Thư điện tử đến địa chỉ: cskh@shat.com.vn
 • Số điện thoại: (028) 6688 4646
 • Địa chỉ văn phòng: 204-206 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Quý Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của đã cung cấp cho shondo bằng cách liên hệ với shondo theo thông tin tại Mục 5 Chính sách này. 

Shondo cam kết chỉ cá nhân Quý Khách hàng và shondo mới có quyền tiếp cận, chỉnh sửa những thông tin này một cách hợp pháp.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Quý Khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Các khiếu nại từ Quý Khách hàng về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo sẽ được shondo tiếp nhận thông qua các phương thức liên lạc tại Mục 5 Chính sách này. Shondo sẽ cử nhân sự có liên quan giải quyết khiếu nại của Quý Khách hàng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ thời điểm shondo nhận được khiếu nại. 

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến (các) giao dịch thực hiện tại website Shondoshoes.com sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không tự giải quyết, tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án cấp có thẩm quyền của Việt Nam.

Shondo chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng tuân theo các quy định trong Chính sách bảo mật này.

Shondo có thể cập nhật Chính sách Bảo mật vào bất cứ lúc nào tuân theo quy định pháp luật hoặc thay đổi trong việc vận hành của Shondo.